Kerry James Marshall strávil svůj život malováním černého kánonu